Uradne ure med študijskim letom:

Sreda, 10.00h - 13.00h

E-poštni naslov:

unitring@amis.net
uni3ng@gmail.com

Na zavihku "Razstave, prireditve in drugi dogodki" je nova objava
Smo člani - SUTŽO
urnik - Copy

Uradne ure:

PON,TOR,SRE,ČET
10.00h - 13.00h

E-poštni naslov:

unitring@amis.net
uni3ng@gmail.com

Na zavihku "Razstave, prireditve in drugi dogodki" je nova objava

Vsak gleda z svojimi očmi zato umetnost ne pozna meja

Mentorica: Andreja Kocjan, prof. likovne umetnosti

Na tečaju bomo spoznali osnove risanja po opazovanju z upoštevanjem perspektive, modelacije in senčenja, risanje tihožitja in predmetov. Spoznavali bomo osnovne risarske tehnike: SVINČNIK, OGLJE, TUŠ, SUHI PASTELI.

Mentorica: Zrinka Ocelić, diplomantka Umetniškega liceja Maksa Fabianija (I)

Spoznavali bomo osnove slikarstva, barvni krog- mešanje barv, kompozicijo, perspektivo, učili se bomo opazovanja razpostavljenih predmetov, viziranje, risanje, senčenje, prenašanje pokrajinske fotografije na platno s poudarkom na individualnem pristopu in spodbujanju.

zvajalec: Mavrična hiša, mentorja: Gregor Maver, diplomant Akademije za vizualno umetnost in Jadranka Ferjančič, ljubiteljska ustvarjalka

Udeleženci spoznajo proces izdelovanja keramičnega izdelka od samega začetka (kepa gline) do končnega, odžganega in glaziranega izdelka. Primerno za začetnike, saj za udeležbo ni potrebno predznanje. Udeleženci se bodo uvodoma seznanili z osnovami oblikovanja gline in nato spoznali tri osnovne prijeme grajenja oz. izdelave izdelka: glineni svaljki, pinching in valjanje. Nastali izdelki bodo odžgani v tehniki raku.

Mentor: Egon Boštjančič, muzikolog

Program obsega spoznavanje značilnosti kitare, pravilne telesne drže in koordinacije rok. Vadili bomo osnovne tehnike: izmenično ubiranje in brenkanje. Študirali bomo akorde v ljudski in popularni glasbi (prva pozicija) in barre prijemi. Vadili bomo utrjevanje ritma, osnove glasbene teorije ter kombinacijo petja in kitarske spremljave. Oblikovali bomo svoj repertoar. Predvidena sta vsaj dva skupinska nastopa.

Mentor: Egon Boštjančič, muzikolog

Program obsega spoznavanje značilnosti ukulel, pravilne telesne drže in koordinacije rok. Vadili bomo osnovne tehnike: izmenično ubiranje in brenkanje. Študirali bomo akorde v ljudski in popularni glasbi (prva pozicija) in barre prijemi. Vadili bomo utrjevanje ritma, osnove glasbene teorije ter kombinacijo petja in kitarske spremljave. Oblikovali bomo svoj repertoar. Predvidena sta vsaj dva skupinska nastopa.

Mentor: Uroš Cej, profesor glasbe

Člani na vajah spoznajo pomen upevanja, vokalne tehnike, interpretacije in nasto-panja. Pri skladbah je poudarek na slovenski štiriglasni pesmi, ki jo pevci pojejo brez instrumentalne spremljave (A cappella).

Mentor: Ivan Mignozzi, profesor glasbene kompozicije

Nadaljevalni tečaj igranja kljunaste flavte z osnovami glasbene teorije.

Mentorica: Vanja Žbona Fabrizio, prof. športne vzgoje

Kaligrafija je umetnost lepega pisanja oz. »pisanje z lepimi, čitljivimi črkami«. Na te-čaju kaligrafije se lahko odločate med več vrstami osnovnih dvodebelinskih pisav: od najbolj uporabne gotice texture, italike, in italike cursive, cooperplata in unciale ter se seznanite z osnovnim okraševanjem inicialk. Ob koncu vsakega tečaj izde-lujemo čudovite kaligrafske izdelke. Hkrati z ustvarjanjem spoznavamo tudi njen terapevtski in meditativni vpliv na naš organizem.

Mentor: Jernej Humar, diplomirani fotograf

Udeleženci se bodo seznanili z različnimi tehnikami v digitalnem okolju Photoshopa. Podrobneje bodo seznanjeni z osnovno korekcijo fotografij, barvnimi prostori, ravninami in njihovimi lastnostmi, maskami. Posvetili se bomo fotografskim žanrom, kot so portretna, krajinska, dokumentarna in druga fotografija. S tem bodo udeleženci pridobili znanje, ki jim bo pomagalo pri njihovem fotografskem ustvarjanju.
Zaželeno osnovno fotografsko znanje.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Priimek in ime
Spol
TUJI JEZIKI - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:
SPLOŠNA IZOBRAŽEVANJA - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:
TELESNE AKTIVNOSTI - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:
UMETNIŠKO IZRAŽANJE - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:
KULTURNA DEDIŠČINA - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:
DRUGE DEJAVNOSTI IN KRAJŠI PROGRAMI - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:

Z izbiro "Strinjam se":

S svojim podpisom:
- potrjujem članstvo in vpis v zgoraj navedene dejavnosti pri Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica (v nadaljevanju: društvo) v študijskem letu 2023/2024;
- potrjujem, da bom spoštoval (-a) načela in pravila društva, zapisana v Statutu društva z dne 17.3.2016 in aneksu št.1 k Statutu društva z dne 19.5.2021, objavljena na spletni strani društva;
- potrjujem, da bom redno poravnal (-a) članarino za celo študijsko leto terostale finančne obveznosti do društva;
- potrjujem, da se dejavnosti društva udeležujem prostovoljno in na lastno odgovornost in da sem seznanjen (-a), da za morebitne nezgode in poškodbe pri udeležbi na dejavnostih, kakor tudi na poti do njih, društvo ne prevzema nikakršne materialne ali druge odgovornosti;
- potrjujem, da se z vključitvijo v študijske dejavnosti društva med menoj in društvom vzpostavi pogodbeno razmerje, kot se je vzpostavilo ob prvi vključitvi v katerokoli študijsko dejavnost. Društvo na tej podlagi obdeluje moje osebne podatke za potrebe obveščanja, za delovanje študijskih skupin in za potrebe izvrševanja mojih pravic in obveznosti ali pravic in obveznosti društva;
- dovoljujem, da društvo obdeluje moje osebne podatke, to je: ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, datum rojstva, EMŠO, izobrazba, status, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv banke za namene vodenja evidence članov društva, statistične namene in za namene obveščanja, glede katerega soglašam, da se izvaja pisno, preko elektronske pošte ali preko telefona, pri čemer lahko takšno obveščanje zavrnem že ob podaji te pristopne izjave ali se od obveščanja odjavim kadarkoli kasneje;
- potrjujem, da sem seznanjen (-a), da lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekličem. Prav tako sem seznanjen (-a) z Izjavo o varstvu osebnih podatkov Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, Erjavčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica, ki je dostopna na spletnem naslovu www.unitring.si in na sedežu društva;
- soglašam, da društvo moje osebne podatke hrani še 5 let po zaključku študijskega leta, nato pa jih bo izbrisalo, razen če bo vmes prišlo do okoliščin, ki bi lahko privedle do pravnih zahtevkov do mene ali proti društvu;
- potrjujem, da sem seznanjen (-a) s pravico, da se seznanim s svojimi osebnimi podatki, ki jih ima društvo ter s pravico da lahko zahtevam njihov popravek; za osebne podatke, ki se hranijo v elektronski obliki lahko zahtevam, da se prenesejo k tretji osebi;
- dovoljujem, da se lahko avdio in vizualni posnetki, na katerih se pojavljam in so nastali v okviru izvajanja dejavnosti društva ter moji izdelki uporabljajo za javne predstavitve društva. Za dodatne informacije o varstvu osebnih podatkov lahko člani kontaktirajo društvo po pošti (Erjavčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica), po elektronski pošti (unitring@amis.net) ali telefonu (031 738 199).
Skip to content