Uradne ure med študijskim letom:

Sreda, 10.00h - 13.00h

E-poštni naslov:

unitring@amis.net
uni3ng@gmail.com

Na zavihku "Razstave, prireditve in drugi dogodki" je nova objava
Smo člani - SUTŽO
urnik - Copy

Uradne ure:

PON,TOR,SRE,ČET
10.00h - 13.00h

E-poštni naslov:

unitring@amis.net
uni3ng@gmail.com

Na zavihku "Razstave, prireditve in drugi dogodki" je nova objava

Prostovoljstvo, humanitarne akcije, sodelovanje s sosednimi društvi

Spodbujali bomo prostovoljno sodelovanje

Prostovoljstvo je pomembna dejavnost vsake civilne družbe in je dokaz, da je med nami tudi veliko dobrega. Bistvo prostovoljstva je pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo. Z njim pa se krepita tudi družbena povezanost in medsebojna solidarnost ter razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja.

Tudi v tem študijskem letu bomo spodbujali prostovoljstvo na različnih področjih skladno z možnostmi delovanja društva. V preteklem študijskem letu smo se vključili v projektPRO-NET (MEDREGIJSKA PROSTOVOLJSKA MREŽA). Njegov glavni cilj je vzpostavitev spletne platforme, ki bo z uporabo spleta omogočala tesnejše povezovanje med prostovoljskimi organizacijami in izmenjavo potreb po prostovoljcihna eni strani ter večjo dostopnost potencialnim uporabnikom do prostovoljske pomoči na področju družabništva ter učne pomoči na drugi strani. K sodelovanju vabimo vse, ki ste pripravljeni del časa, znanja in izkušenj podeliti z drugimi. Več kot nas dela za isti cilj, večje so možnosti, da ta cilj tudi dosežemo.

Sodelovanje s drugimi društvi obogati naš program in daje možnost izmenjave izkušenj, zato bomo tudi v prihodnje ohranili stike z: UNITRI Brda, MOST Ajdovščina, UNITRE Cormons, UTE Gorizia, PRISTAN Koper, MORJE Izola, Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec.

Še naprej bomo sodelovali z UTŽO Ljubljana, Društvom upokojencev Nova Gorica, Ljudsko univerzo Nova Gorica, Informacijskim centrom, Svetom NVO, CDAS v Šempetru, RRA Nova Gorica, INTERREG in z vsemi, ki nam omogočajo dejavnost ali jim je naša dejavnost zanimiva. Želimo ohraniti sodelovanje v čim večji meri, vendar na način in v obsegu, ki ga bodo dopuščale razmere. V okviru naših možnosti se bomo vključevali v prireditve namenjene Evropski prestolnici
kulture GO2025 – Nova Gorica-Gorica.

Skip to content