Uradne ure med študijskim letom:

Sreda, 10.00h - 13.00h

E-poštni naslov:

unitring@amis.net
uni3ng@gmail.com

Na zavihku "Strokovne ekskurzije in izleti" je objavljen program ekskurzije v Torino
Smo člani - SUTŽO
urnik - Copy

Uradne ure:

PON,TOR,SRE,ČET
10.00h - 13.00h

E-poštni naslov:

unitring@amis.net
uni3ng@gmail.com

Na zavihku "Strokovne ekskurzije in izleti" je objavljen program ekskurzije v Torino

Splošna izobraževanja

Mentor: Tomaž Komel, prof. zgodovine, univ. dipl. geograf

Na vsakem srečanju bomo spoznali pet dogodkov, ki so zaznamovali življenje v preteklem stoletju. Pri tem bodo upoštevani vzročno-posledični mehanizmi, kiso  vplivali na družbeni, politični in gospodarski razvoj sveta in Evrope. Poleg tega bomo omenjene dogodke na kratko povezali tudi z razmerami v prvi oziroma drugi Jugoslaviji ter po letu 1991 v Sloveniji. S pomočjo revije Time, ki za vsako leto izbere osebnost leta, bomo spoznali le-te in zgodovinski okvir v katerem so živele in zakaj so postale osebnosti leta.

Mentor: Tomaž Komel, prof. zgodovine, univ. dipl. geograf

Predviden je pregled geografskih značilnosti evropskih držav; približati bom skušal njihove družbene, gospodarske in politične značilnosti ter s pomočjo znanja iz drugih področij, aktualnih dogodkov in simulacij prihodnosti oziroma izkušenj iz preteklosti skušal predvideti razvoj evropskih držav. Upoštevani bodo interesi in želje udeležencev, zato se bomo lahko bolj posvetili določeni evropski regiji ali problematiki. Po končanem pregledu Francije in srednjeevropskih držav se bomo sprehodili in spoznali naravno družbenogeografske značilnosti kontinentov (Amerike, Afrike, Azije in Avstralije).

Mentor: umetnostni zgodovinarji/ke

V družbi zanimivih poznavalcev Kraljevih del bomo spoznavali njegovo neprecenljivo zapuščino na Primorskem in v zamejstvu. Ekskurzije bomo popestrili z zanimivostmi kraja, v katerem bo predstavitev potekala. Spoznali bomo tudi slovenske skupnosti v zamejstvu in njihovo kulturno delovanje.
Obiskali bomo nekatere od naštetih krajev, kjer so umetnikova dela: Katinara pri Trstu, Sv. Ivan pri Trstu, Peske in Trebče, Pevma, Štandrež, Ajdovščina, Vrtojba, Miren, Tomaj, Auber, Lokev pri Sežani, Slivje, Gorjansko, Sv. Višarje.

Mentor: Gorazd Humar, univ. dipl. ing. gradbeništva

Spoznavali bomo gradbene in arhitekturne posebnosti nekaterih zanimivih objektov kot so mostovi, gradovi in druge posebne gradnje.

Mentorica: mag. Darinka Kozinc

Knjiga je spremljevalka naše generacije, ki nam je odpirala pogled v nove svetove in znanja. Družba se je temeljito spremenila z novimi tehnologijami in hitrim ter površnim načinom življenja. Kljub temu knjiga ostaja in bo ostala! V Sloveniji imamo tudi pomnik knjigi-Rastoča knjiga. Med mesečnimi srečanji bomo brali (sodelovali bodo vsi udeleženci), se pogovarjali o naših priljubljenih knjigah, izmenjavali lastna
občutja in videnja ob knjigah. Obenem bomo na plan potegnili lastno literarno ustvarjalnost. Imeli bomo možnost srečanj z goriškimi lit. ustvarjalci. Vsebina se bo prilagajala željam skupine.

Mentorica: Sonja Žežlina, profesorica slovenščine

Merica resničnosti in ščepec domišljije. Recept za dobro knjigo, lep film. Ivan Sivec pozna sestavine in pripravlja knjižne specialitete. Skupaj bomo prebirali besedila in ugotavljali, česa je več: resnice ali umišljenega? Med seboj se bomo bogatili. Kot bogati lepa slovenska beseda. In odpirali nova vrata: nova spoznanja, nova znanstva, nova znanja … Kot jih odpira lepa beseda.

Mentorji: Tončka Čibej, zeliščarka z NP kvalifikacijo
dr. Peter Skoberne, biolog in naravovarstvenik
dr. Jana Laganis, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica
Boris Kante, dipl.ing, ljubiteljski zeliščar

V nizu različnih predavanj in delavnic bomo v stiku z naravo. Z namenom razumevanja procesov v naravi, kar prispeva k izboljšanju odnosa do narave, spoštovanja in samozaščitniškega ravnanja.
Spoznavali bomo zdravilna zelišča in njihovo uporabo, vlogo čebel, se seznanili z zavarovanimi in ogroženimi rastlinami in varstvom okolja.

Goriška enota Zavoda RS za varstvo narave izvaja Projekt o invazivnih rastlinah, zato bomo imeli priliko izvedeti več o teh rastlinah in se morda priključiti temu projektu.
Strokovnjaki z različnih področij nam bodo predstavili vsakokratno vsebino predavanja,
pri čemer bo poudarek na našem stiku z naravo tudi z ogledi in delavnicami v naravi.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Priimek in ime
Spol
TUJI JEZIKI - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:
SPLOŠNA IZOBRAŽEVANJA - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:
TELESNE AKTIVNOSTI - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:
UMETNIŠKO IZRAŽANJE - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:
KULTURNA DEDIŠČINA - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:
DRUGE DEJAVNOSTI IN KRAJŠI PROGRAMI - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:

Z izbiro "Strinjam se":

S svojim podpisom:
- potrjujem članstvo in vpis v zgoraj navedene dejavnosti pri Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica (v nadaljevanju: društvo) v študijskem letu 2023/2024;
- potrjujem, da bom spoštoval (-a) načela in pravila društva, zapisana v Statutu društva z dne 17.3.2016 in aneksu št.1 k Statutu društva z dne 19.5.2021, objavljena na spletni strani društva;
- potrjujem, da bom redno poravnal (-a) članarino za celo študijsko leto terostale finančne obveznosti do društva;
- potrjujem, da se dejavnosti društva udeležujem prostovoljno in na lastno odgovornost in da sem seznanjen (-a), da za morebitne nezgode in poškodbe pri udeležbi na dejavnostih, kakor tudi na poti do njih, društvo ne prevzema nikakršne materialne ali druge odgovornosti;
- potrjujem, da se z vključitvijo v študijske dejavnosti društva med menoj in društvom vzpostavi pogodbeno razmerje, kot se je vzpostavilo ob prvi vključitvi v katerokoli študijsko dejavnost. Društvo na tej podlagi obdeluje moje osebne podatke za potrebe obveščanja, za delovanje študijskih skupin in za potrebe izvrševanja mojih pravic in obveznosti ali pravic in obveznosti društva;
- dovoljujem, da društvo obdeluje moje osebne podatke, to je: ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, datum rojstva, EMŠO, izobrazba, status, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv banke za namene vodenja evidence članov društva, statistične namene in za namene obveščanja, glede katerega soglašam, da se izvaja pisno, preko elektronske pošte ali preko telefona, pri čemer lahko takšno obveščanje zavrnem že ob podaji te pristopne izjave ali se od obveščanja odjavim kadarkoli kasneje;
- potrjujem, da sem seznanjen (-a), da lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekličem. Prav tako sem seznanjen (-a) z Izjavo o varstvu osebnih podatkov Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, Erjavčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica, ki je dostopna na spletnem naslovu www.unitring.si in na sedežu društva;
- soglašam, da društvo moje osebne podatke hrani še 5 let po zaključku študijskega leta, nato pa jih bo izbrisalo, razen če bo vmes prišlo do okoliščin, ki bi lahko privedle do pravnih zahtevkov do mene ali proti društvu;
- potrjujem, da sem seznanjen (-a) s pravico, da se seznanim s svojimi osebnimi podatki, ki jih ima društvo ter s pravico da lahko zahtevam njihov popravek; za osebne podatke, ki se hranijo v elektronski obliki lahko zahtevam, da se prenesejo k tretji osebi;
- dovoljujem, da se lahko avdio in vizualni posnetki, na katerih se pojavljam in so nastali v okviru izvajanja dejavnosti društva ter moji izdelki uporabljajo za javne predstavitve društva. Za dodatne informacije o varstvu osebnih podatkov lahko člani kontaktirajo društvo po pošti (Erjavčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica), po elektronski pošti (unitring@amis.net) ali telefonu (031 738 199).
Skip to content