Uradne ure med študijskim letom:

Sreda, 10.00h - 13.00h

E-poštni naslov:

unitring@amis.net
uni3ng@gmail.com

Na zavihku "Razstave, prireditve in drugi dogodki" je nova objava
Smo člani - SUTŽO
urnik - Copy

Uradne ure:

PON,TOR,SRE,ČET
10.00h - 13.00h

E-poštni naslov:

unitring@amis.net
uni3ng@gmail.com

Na zavihku "Razstave, prireditve in drugi dogodki" je nova objava

Začetne tečaje tujih jezikov bomo organizirali glede na število zainteresiranih članov.

Tuji jeziki - Angleščina
Mentorica: Zala Šaver, univ. dipl. prof. angleščine in književnosti Študijsko leto bomo začeli s ponovitvijo in utrditvijo učnih vsebin, ki smo jih obravnavali prejšnje študijsko leto. Ponovili bomo rabo sedanjika, prihodnjika in osnovnega preteklika ter se naučili rabe opisnega preteklika. Obravnavali bomo teme, ki jih potrebujete za potovanja in v vsakodnevnem življenju. Lotili se bomo poslušanja in branja zahtevnejših besedil. Vsebine bomo obravnavali in utrjevali skozi pogovor in dejansko rabo.

Mentorica: Ana Plesničar, prof. angleščine Tečaji angleščine so osnovani na komunikaciji, veliko je prostega govora, ki temelji na snovi, ki jo s tečajniki obdelamo: • besedišče splošne in poslovne angleščine • osvežitev in nadgradnja slovnice • vaje izgovorjave • angleške fraze v vsakdanjem govoru in v poslovnem okolju.

Mentorica: Zala Šaver, univ. dipl. prof. angleščine in književnosti Lansko študijsko leto smo raziskovali in razpravljali o različnih temah. S takim na-činom dela bomo nadaljevali tudi letos. Naučili se bomo načinov za učinkovito in vljudno komunikacijo v angleškem jeziku. S pomočjo različnih strategij in metod dela bomo krepili tekočnost in pravilnost govora. Skozi pogovor in debate bomo raziskovali novo besedišče in utrjevali že naučene slovnične strukture.

Tuji jeziki - Italijanščina
Mentorica: Natalija Sirk, profesor ita. jezika in literature ali nov mentor Prve ure bomo posvečali ponavljanju, utrjevanju in ponovnem usvajanju že prido-bljenega znanja, tako v pisni kot tudi v ustni obliki. Slovnična pravila bomo vpletli med poglavja o izražanju želja, mnenj in prošenj ter obljub predvidevanj, … Lahko pa se bomo poglobili v tiste teme in aspekte, ki bodo slušatelje bolj zanimale in bi jih želeli pobliže spoznati.

Tuji jeziki - Nemščina
Mentorica: Maja Mihelič, prof. nem. jezika Nadaljevali bomo s spoznavanjem nemškega jezika in nemške kulture preko besedil, vaj ter avdio-video posnetkov.

Tuji jeziki - Španščina
Mentorica: Martina Leban Errico, prof. italijanistike in hispanistike Utrdili bomo znanje prvega tečaja in nadaljevali s spoznavanjem španskega jezika in kulture preko besedil, vaj, …

Mentorica: Martina Leban Errico, prof. italijanistike in hispanistike Osvežili bomo znanje predhodnih tečajev, utrjevali ključne prvine španskega jezika in se veliko pogovarjali o aktualnih temah.

Tuji jeziki - Ruščina
Mentorica: nov mentor Nadaljevali bomo s spoznavanjem ruskega jezika in njihove kulture. Z jezikom se bomo seznanjali preko različnih besedil, vaj ter avdio in video posnetkov.

Izbrani programi:


    Skip to content