Četrtek, Julij 09, 2020
   
Text Size
Društvo UNITRI Nova Gorica 25let Erjavčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica
Kje smo? - prikaz na zemljevidu

Telefon: 05/30 02 387
GSM: 031 738 199
e-pošta:
unitring@amis.net
  grb_nova_gorica

Nagovor predsednice

"Kadar se pojavi veselje, mu moramo odpreti vrata in okna, ker nikoli ne pride ob nepravem času." (A. Schopenhauer)

      predsednica 2019

Spoštovane članice in spoštovani člani,

se sprašujete zakaj začenjam s citatom o veselju? Ker je veselje eno izmed osnovnih pozitivnih čustev in ker smo ob doživljanju pozitivnih čustev bolj optimistični, mirni, zdravi in imamo boljše medosebne odnose. In prav dobri medosebni odnosi so zelo pomembni. Poslanstvo UNITRI je izobraževanje, usposabljanje in hkrati druženje. Prav slednje je »dodana vrednost«, ki jo spodbujamo in želimo omogočiti vsem našim članicam in članom.

Pred nami je novo študijsko leto, že devetindvajseto.  Če nadaljujem v stilu veselja, naj povem dobro novico, da smo za letošnje študijsko leto znižali članarino. Vedno več nas je, zato smo na zadnjem Zboru članov sprejeli odločitev o znižanju.

V tokratnem Izobraževalnem programu in programu dejavnosti ponujamo različne vsebine, ki so združene in predstavljene v 6. skupinah, od  A do F. Večina rednih programov se nadaljuje iz preteklih let. Saj je smiselno nadaljevati s tistimi dejavnostmi, za katere je dovolj zanimanja. Tudi letos smo poskrbeli za novosti in spremembe, ki so posebej označene. Največ novosti je med krajšimi programi. Izvedli bomo tiste, za katere bo dovolj zanimanja.

Razumljivo je, da se bodo med letom dogajale spremembe, zaradi katerih morda ne bomo uspeli izvesti predstavljen Program v celoti. Člani Upravnega odbora bomo, skupaj z mentorji in animatorji, spremljali dogajanja v študijskih skupinah in po potrebi prilagajali posamezne vsebine.

Program je pripravljen, vendar so možne dopolnitve in spremembe, kar pomeni, da so predlogi članic in članov vedno dobrodošli.

Pisarna bo praviloma odprta z omejenim urnikom, od ponedeljka do četrtka; sicer pa smo dosegljivi po elektronski pošti ali s pošto v nabiralniku.

Veseli me, da je bil naš časopis »Dogajalo se je« lepo sprejet, zato hvala za soustvarjanje. Vabim članice in člane študijskih skupin, da tudi v prihodnje, skupaj z animatorjem, pripravite kratek zapis o zanimivostih v svoji skupini.

Želim vam veselo in optimistično novo študijsko leto.                               

                                                                            Ivanka Drnovšček, predsednica

_________________________________________________________________________________

KONTAKT

Erjavčeva ulica 4
5000 Nova Gorica
Kje smo? - prikaz na zemljevidu

Telefon: 05/30 02 387
GSM: 031 738 199
e-pošta: unitring@amis.net

 

Med študijskim letom ima Društvo uradne ure:

od ponedeljka do četrtka
od 10. do 13. ure

© Društvo UNITRI Nova Gorica   Spletni piškotki