Sobota, Avgust 08, 2020
   
Text Size
Društvo UNITRI Nova Gorica 25let Erjavčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica
Kje smo? - prikaz na zemljevidu

Telefon: 05/30 02 387
GSM: 031 738 199
e-pošta:
unitring@amis.net
  grb_nova_gorica

Predstavitev

Nagovor predsednice

"Kadar se pojavi veselje, mu moramo odpreti vrata in okna, ker nikoli ne pride ob nepravem času." (A. Schopenhauer)

      predsednica 2019

Spoštovane članice in spoštovani člani,

se sprašujete zakaj začenjam s citatom o veselju? Ker je veselje eno izmed osnovnih pozitivnih čustev in ker smo ob doživljanju pozitivnih čustev bolj optimistični, mirni, zdravi in imamo boljše medosebne odnose. In prav dobri medosebni odnosi so zelo pomembni. Poslanstvo UNITRI je izobraževanje, usposabljanje in hkrati druženje. Prav slednje je »dodana vrednost«, ki jo spodbujamo in želimo omogočiti vsem našim članicam in članom.

Pred nami je novo študijsko leto, že devetindvajseto.  Če nadaljujem v stilu veselja, naj povem dobro novico, da smo za letošnje študijsko leto znižali članarino. Vedno več nas je, zato smo na zadnjem Zboru članov sprejeli odločitev o znižanju.

V tokratnem Izobraževalnem programu in programu dejavnosti ponujamo različne vsebine, ki so združene in predstavljene v 6. skupinah, od  A do F. Večina rednih programov se nadaljuje iz preteklih let. Saj je smiselno nadaljevati s tistimi dejavnostmi, za katere je dovolj zanimanja. Tudi letos smo poskrbeli za novosti in spremembe, ki so posebej označene. Največ novosti je med krajšimi programi. Izvedli bomo tiste, za katere bo dovolj zanimanja.

Razumljivo je, da se bodo med letom dogajale spremembe, zaradi katerih morda ne bomo uspeli izvesti predstavljen Program v celoti. Člani Upravnega odbora bomo, skupaj z mentorji in animatorji, spremljali dogajanja v študijskih skupinah in po potrebi prilagajali posamezne vsebine.

Program je pripravljen, vendar so možne dopolnitve in spremembe, kar pomeni, da so predlogi članic in članov vedno dobrodošli.

Pisarna bo praviloma odprta z omejenim urnikom, od ponedeljka do četrtka; sicer pa smo dosegljivi po elektronski pošti ali s pošto v nabiralniku.

Veseli me, da je bil naš časopis »Dogajalo se je« lepo sprejet, zato hvala za soustvarjanje. Vabim članice in člane študijskih skupin, da tudi v prihodnje, skupaj z animatorjem, pripravite kratek zapis o zanimivostih v svoji skupini.

Želim vam veselo in optimistično novo študijsko leto.                               

                                                                            Ivanka Drnovšček, predsednica

_________________________________________________________________________________

   

Predstavitev UNITRI

Univerza za tretje življenjsko obdobje v Novi Gorici deluje od leta 1991. Kot društvo je bila ustanovljena in registrirana v letu 1996. Namen ustanovitve in cilj Društva je izobraževanje in druženje občanov v tretjem življenjskem obdobju oz. občanov vseh starosti.
Članstvo v Društvu je prostovoljno. Za vsako študijsko leto je potrebno plačati članarino.

Organi društva so: zbor članov, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.skok zgibanka1

 

preberite več...   

"Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi".

(Tone Pavček) 


Izkoristimo vsako priliko za prijetna srečanja in poskrbimo za dobre sledi.
 

 

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica  UNITRI deluje od leta 1991. Kot društvo je bila ustanovljena in registrirana v letu 1996.

Namen ustanovitve in cilj Društva je izobraževanje in druženje  socialno vključevanje vseh generacij.

 

Sedež DRUŠTVA UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE Nova Gorica  UNITRI je:

v Novi Gorici, na Erjavčevi ulici 4,

v stavbi Krajevne skupnosti Nova Gorica.

Telefon: 05/30 02 387

GSM: 031 738 199

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran: www.unitring.si

FB stran: Društvo UNITRI Nova Gorica

Med študijskim letom ima Društvo uradne ure:

ponedeljek, torek in četrtek     od 10. do 13. ure
sreda                                     od 10. do 15. ure 

petek zaprto      

 

Dejavnost Društva poteka na naslednjih lokacijah:

 • Krajevna skupnost Nova Gorica,
 • Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica,
 • Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica - podružnica Ledine,
 • Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica,
 • Osnovna šola Kozara Nova Gorica,
 • Osnovna šola Solkan,
 • Magma X,
 • Medgeneracijsko središče Nova Gorica,
 • Fundacija Zdenke Gustinčič,
 • Goriški muzej,
 • Telovadnica pri kegljišču v Novi Gorici,
 • Zlati kotiček v Mercator centru Kromberk in
 • druge lokacije, kjer bomo predstavljali našo dejavnost.

 
VPIS NA SEDEŽU DRUŠTVA:

Od srede, 5. septembra, do četrtka, 4. oktobra 2018, oziroma do zapolnitve mest v študijskih skupinah, in sicer:

- ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 10. in 16. uro, 

- ob sredah med 10. in 18. uro. 

 

Člani prejmejo Izobraževalni program in program dejavnosti za študijsko leto 2016/17, urnik predavanj in drugih dejavnosti, cenik ter vpisnico. Z izpolnitvijo vpisnice ter plačilom članarine in šolnine pridobijo pravico do vključitve v izbran program in vse brezplačne programe Društva.

Študijske skupine/krožki so praviloma enkrat tedensko po dve šolski uri (90 minut). Programi telesnih aktivnosti so praviloma prav tako enkrat tedensko in trajajo 1 uro (60 minut). Posamezne samostojne delavnice in predavanja trajajo različno, odvisno od vsebine.

Mentorji

Študijske skupine in druge dejavnosti vodijo strokovno usposobljeni mentorji. Pri izbiri mentorjev Upravni odbor (UO) upošteva njihovo strokovnost, predlagani izobraževalni program in tudi njihovo pripravljenost, da se prilagodijo potrebam članic in članov.

Animatorji

Slušatelji posamezne študijske skupine ali dejavnosti izmed članov skupine izberejo animatorja, ki:

 • obvešča člane skupine o vseh  aktivnostih Društva;
 • obvešča UO o nameravanih dodatnih aktivnostih (izletih, nastopih, razstavah ...) svoje skupine in jih uskladi z UO,
 • vodi evidenco prisotnosti in obvešča o vseh spremembah članstva znotraj skupine,
 • sodeluje s koordinatorjem in UO,
 • mesečno na sedež Društva odda poročilo o prisotnosti slušateljev njegove skupine,
 • poskrbi, da je prostor po končani dejavnosti urejen,
 • opravlja druge naloge za nemoteno delovanje skupine.

Koordinatorji

So člani Društva, ki skrbijo za pretok informacij med mentorjem, animatorjem in Upravnim odborom. Zbirajo mnenja o delovanju posamezne dejavnosti in predlagajo spremembe.

Urnik in počitnice

Urnik tedenskih predavanj je sestavljen po dogovoru z UO, z mentorji in z vodstvom šol ter ustanov, na katerih se izobraževanje izvaja. Upravni odbor si pridržuje pravico spreminjati urnik, v kolikor nima zagotovljenih prostorov ali mentorjev za opravljanje dejavnosti v razpisanem času.

Počitnice so usklajene s počitnicami, ki veljajo za osnovne in srednje šole. V času počitnic in državnih praznikov predavanj ni.

 

   

ZGODOVINSKA POT UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE NOVA GORICA

Merilo humanosti družbe je njen odnos do starejših prebivalcev. Ljudje ostanemo vse življenje družbena bitja z določenimi potrebami, ki so v posameznih obdobjih našega življenja različne. Pri starejših so izrazitejše potrebe po varnosti, družbeni pripadnosti, ljubezni in samopotrjevanju.

V svetu so to prepoznali najprej v Ameriki. Na podlagi stališča UNESCA po vseživljenjskem izobraževanju prebivalcev so se v razvitem svetu v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja začele ustanavljati univerze za tretje življenjsko obdobje.

V Sloveniji je prvo izobraževanje za slušatelje tega obdobja steklo leta 1984 v krožku francoskega jezika pod mentorstvom Dušane Findeisen, ki je svoje izkušnje s tega področja prinesla iz Francije. Leto 1986 pa štejemo kot uradni datum ustanovitve Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Sledil je Maribor, nato Kranj, Idrija, Slovenj Gradec in leta 1991 še Nova Gorica. Našo Univerzo je ustanovila sedaj že pokojna Marija Pergar, ki je v sodelovanju s prvimi člani postavila temelje in program delovanja. V dvajsetih letih se je organizacijsko razvijala in programsko dopolnjevala.

Od leta 1996 deluje kot društvo. Uresničiti skuša težnjo po izobraževanju in druženju občanov v tretjem življenjskem obdobju. Danes šteje 416 članov iz vseh občin na Goriškem. Vodi ga predsednik, ki obenem tudi predsednikuje sedemčlanskemu upravnemu odboru, ki pripravlja vse planske dokumente in poročila o opravljenem delu ter organizira in izvaja vse naloge, sprejete na zboru članov in upravnem odboru. Zbor članov se sestaja enkrat letno. Sprejema in potrjuje program dela, finančni plan, izobraževalni program, program drugih aktivnosti društva za tekoče leto, poročilo o opravljenem delu in finančno poročilo za preteklo leto. Društvo ima tudi nadzorni odbor in častno razsodišče.

Izobraževanje poteka v krožkih, ki jih vodijo strokovno usposobljeni mentorji. Med njimi so številni mladi, kar kaže na medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Animator v posameznem krožku skrbi za spremljanje evidence prisotnosti in informiranje članov o sklepih in stališčih, sprejetih v upravnem odboru. Vezni člen med upravnim odborom, mentorji in animatorji so koordinatorji, ki so obenem tudi člani upravnega odbora. Le-ti koordinirajo potek dela v posameznih krožkih.

Izobraževanje in druge dejavnosti potekajo v prostorih osnovnih šol v Novi Gorici, Šolskem centru, Medgeneracijskem središču, Magmi X in Mika šport od oktobra do aprila naslednje leto. Študijski krožki, ki jih je v tem študijskim letu štirideset, so urejeni po programskih sklopih: spoznajmo tuje jezike, skrb za ohranjanje zdravja in fizične aktivnosti, umetnost v naših vrstah, ohranjanje kulturne dediščine ter drugih dejavnosti. Med aktivnosti društva sodi tudi organiziranje razstav, ekskurzij, izletov, pohodov, družabnih srečanj, prireditev ob kulturnih praznikih in drugih priložnostih ter drugih oblik druženja in prostovoljstva.

Med pomembnejše mejnike v razvoju Univerze za tretje življenjsko obdobje v Novi Gorici sodijo predvsem naslednji:

 • v letu 1991 se ustanovi Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica,krajevna skupnost
 • 1992 se začasno registrira kot Univerze za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, Sekcija kluba 2001 Nova Gorica ter dobi logotip – znak sove s sloganom Nikoli ni prepozno,
 • 1994 izda prvo programsko knjižico za študijsko leto 1994/1995,
 • 1996 se registrira kot Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica,
 • 2000 dobi svoj sedež v najetih prostorih KS Nova Gorica, Erjavčeva 4,
 • 2001 izda zbornik ob 10. obletnici Univerze za tretje življenjsko obdobje Nova  Gorica,
 • 2001 dobi prvi računalnik na posodo,
 • 2001 prejme diplomo MO Nova Gorica za odmevno in  uspešno delo na področju izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju,
 • 2004 začne pisati kroniko društva,
 • 2006 dobi elektronsko pošto, obeležili 15-letnico delovanja Univerze za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica in izda zbornik,
 • 2007 obeleži 10-letnico delovanja pevskega zbora Univerze za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica in izda zbornik,
 • 2008 dobi spletno stran: www.unitring.si, prejme nagrado MO Nova Gorica za izražen tankočuten odnos do izobraževanja ter nudenja nasvetov in povezovanja starejših oseb,
 • 2010 prenovi spletno stran www.unitring.si,
 • 2011 obeleži 20-letnico delovanja Univerze za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, izda zbornik ter natisne interni časopis Novičke Unitring – prvo in drugo številko,
 • 2012 obeleži 15-letnico delovanja pevskega zbora Unitri Nova Gorica, obeleži 10-letnico delovanja fotografskega krožka in delavnice Tretja moč, natisne interni časopis Novičke Unitring - tretjo številko, posodobi program za vodenje evidence članov društva in izdajo računov,
 • 2013 soorganizira s Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje 2. mednarodni festival Znanja in kulture starejših  "Primorska skozi čas" v Novi Gorici, obeleži 20-letnico klekljarskega krožka, pridobi status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, zaposli osebo za pomoč pri izvajanju tajniških in organizacijskih del društva - javna dela, 
 • 2014 zaposli osebo za pomoč pri izvajanju organizacijskih in tajniških del  društva - javna dela.

 

PREGLEDNICA RASTI PO ŠTUDIJSKIH LETIH

Študijsko

leto

Število

krožkov        

Število

slušateljev

1991/92

3

28

1992/93

4

54

1993/94

9

93

1994/95

14

146

1995/96

21

173

1996/97

28

286

1997/98

34

241

1998/99

38

314

1999/00

35

305

2000/01

40

280

2001/02

46

342

2002/03

53

358

2003/04

56

387

2004/05

61

400

2005/06

57

395

2006/07

58

403

2007/08

58

429

2008/09

62

435

2009/10

65

443

2010/11

64

470

2011/12

69

435

2012/13

61

445

2013/14

44

416

2014/15

50

440

         

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

KONTAKT

Erjavčeva ulica 4
5000 Nova Gorica
Kje smo? - prikaz na zemljevidu

Telefon: 05/30 02 387
GSM: 031 738 199
e-pošta: unitring@amis.net

 

Med študijskim letom ima Društvo uradne ure:

od ponedeljka do četrtka
od 10. do 13. ure

© Društvo UNITRI Nova Gorica   Spletni piškotki