Ponedeljek, November 28, 2022
   
Text Size
Društvo UNITRI Nova Gorica 30let Erjavčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica
Kje smo? - prikaz na zemljevidu

Telefon: 05/30 02 387
GSM: 031 738 199
e-pošta:
unitring@amis.net
  grb_nova_gorica

Zbor članov Društva

Skladno s 16. in 17. členom Statuta Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica

 VABIMO

vse članice in člane na redno letno sejo Zbora članov Društva

 

v petek, 23. marca 2018, ob 17. uri,

v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.       imenovanje delovnega predsedstva, zapisnikarja in overiteljev zapisnika,

2.       sklepanje o dnevnem redu Zbora,

3.       obravnava in sprejem poslovnega in finančnega poročila Društva za leto 2017,

4.       obravnava in sprejem poročila Nadzornega odbora za leto 2017,

5.       obravnava in sprejem poročila Častnega razsodišča za leto 2017,

6.       obravnava in sprejem programa dela in finančnega plana za leto 2018,

7.       volitve organov Društva,

8.       drugo.

Gradivo je na vpogled na sedežu Društva UNITRI v torek 20., sredo 21. in četrtek 22. marca 2018, med 10. in 13. uro. Prav tako bo gradivo na vpogled v dvorani pol ure pred pričetkom Zbora.

Zaključili bomo s pogostitvijo in družabnim srečanjem.

 

Lepo pozdravljeni.

                                                                                                             Ivanka Drnovšček l.r.

                                                                                                                   predsednica

______________________________________________________________________________________

KONTAKT

Erjavčeva ulica 4
5000 Nova Gorica
Kje smo? - prikaz na zemljevidu

Telefon: 05/30 02 387
GSM: 031 738 199
e-pošta: unitring@amis.net

 

Med študijskim letom ima Društvo uradne ure:

od ponedeljka do četrtka
od 10. do 13. ure

© Društvo UNITRI Nova Gorica   Spletni piškotki